obraz - 1UO_mini175.jpg
ks. dr hab. Marek Lisobraz - ks.-Lis-w-kolorze.JPG
Ks. Marek Lis, dr nauk komunikacji społecznej, dr hab. teologii, kierownik Katedry Homiletyki i Środków Przekazu Wiary Wydziału Teologicznego UO.
Zainteresowania badawcze: 

Kościół wobec mediów, teologia kina

Ważniejsze publikacje:

Audiowizualny przekład Biblii. Od translatio do transmediatio, (red.),Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002; 
Orędzia Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967 - 2002, (oprac., red.), Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2002; 
Ukryta religijność kina, (red.) Wydaw. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002; 
100 filmów biblijnych. Leksykon, Rabid, Kraków 2005; 
Figury Chrystusa w„Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego, (red.), Wydaw. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007; 
Światowa encyklopedia filmu religijnego, (red., wspólnie z Adamem Garbiczem), Biały Kruk, Kraków 2007.


Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol